Het Talentenspel (Persoonlijk Traject)

Bij Het Talentenspel ga je op zoek naar jouw talenten. Tijdens dit persoonlijk traject krijg je meer inzicht in wie je bent en wat uiteindelijk je levensmissie is. Dit inzicht

geeft richting aan de weg die jij kan inslaan en de keuzes die jij maakt in je privé leven of voor je opleiding/beroep.

Tijdens dit traject ontmoet je je talenten en ga je met ze in gesprek. Hierdoor krijg je informatie vanuit je onbewuste. Deze ontmoetingen leiden ook tot meer zelfacceptatie en resulteren in persoonlijk leiderschap.

Aan het eind van het persoonlijk traject maak je een commitment met jezelf en neem je de verantwoordelijkheid voor je eigen leven.

Het spel bestaat uit twee spelborden: het wereldbord en het bord van de Levensboom.

Van de 74 talenten kies je er uiteindelijk twaalf; deze krijgen alle gedurende het traject een rol in jouw leven.

Het spel eindigt met het uitspreken van de levensmissie en twee concrete plannen voor de nabije toekomst.

Een persoonlijk traject bestaat uit twee dagdelen van elk 2,5 uur; één in de ochtend en één in de middag. Ter voorbereiding van het traject wordt de cliënt gevraagd om een kort levensverhaal te schrijven.

Het Talentenspel (Persoonlijk Traject)
Copyright © 2024 - Ofkje Teekens