Algemene voorwaarden

1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Ofkje Teekens Advies | Begeleiding | Coaching (de praktijk) en een cliënt.

2. Sluiten overeenkomst

Een overeenkomst voor coaching wordt schriftelijk of via e-mail aangegaan, voor onbepaalde tijd of voor een specifiek traject c.q. specifieke periode. De overeenkomst kan in onderling overleg op termijn worden gewijzigd, maar de mogelijkheden daarvoor zijn afhankelijk van de aard van de dienstverlening. Met de data van een training zal minder eenvoudig kunnen worden geschoven. De intentie is dat beide partijen gezamenlijk naar een bevredigende oplossing zoeken. Indien het verzoek tot verschuiven van de training plaatsvindt tot drie weken voor de geplande datum worden geen extra kosten in rekening gebracht. Daarna worden de niet door te schuiven kosten in rekening gebracht.

3. Beëindigen overeenkomst

Een overeenkomst kan alleen schriftelijk of via e-mail worden opgezegd, met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. Bij de coaching geldt, dat naarmate men dichter bij aanvang van de training, workshop of het traject annuleert, men minder geld geretourneerd krijgt. Bij een training of traject geldt geen vaste opzegtermijn. Bij annulering drie weken van tevoren wordt een bedrag van 250 euro excl. BTW ingehouden, bij twee weken 500 euro excl. BTW en bij 1 week 750 euro excl. BTW. Bij een workshop geldt een bedrag van 50 euro excl. BTW, bij annulering 1 week tevoren en 75 euro excl. BTW binnen 1 week voor aanvang van de workshop. Bij tussentijdse, eenzijdige beëindiging door de klant tijdens de looptijd van de training of het traject wordt geen geld geretourneerd. Wel kan in onderling overleg de afspraak worden gemaakt dat de training of het traject op een later moment wordt voortgezet c.q. afgerond.

4. Betaling vooraf

Betaling gebeurt altijd vooraf. Men ontvangt hiervoor bijtijds via de e-mail een factuur met een uiterste betaaltermijn. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt men via de e-mail een herinnering met een laatste betalingsverzoek.

Bij wederom uitblijven van betaling kan de dienstverlening per direct worden stopgezet of op verzoek worden uitgesteld. In dat laatste geval kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

De verplichting tot betalen blijft onverminderd bestaan en dit geldt tevens voor administratiekosten en eventuele incassokosten.

5. Aansprakelijkheid

Cliënten kunnen rekenen op een professionele inzet om de training, coaching of workshop tot een succes te maken. Dat betekent echter niet dat er garanties kunnen worden gegeven over het uiteindelijke resultaat.

De praktijk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel, voortvloeiend uit of verband houdend met de geboden dienstverlening, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de professionals.

6. Overmacht

Ingeval van overmacht van de zijde van Ofkje Teekens wordt de afspraak voor training, coaching of de workshop opgeschort totdat de overmacht is opgeheven.Onder overmacht wordt begrepen ziekte van Ofkje Teekens en andere van buiten komende oorzaken die redelijkerwijze niet hadden kunnen worden voorzien.

Als de overmacht langer dan 1 maand voortduurt zal de overeenkomst worden ontbonden, tenzij partijen hierover afspraken kunnen maken.

7. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

Wat klanten zeggen

Ofkje is 'the real deal'. In my 25 years of experience, I have dealt with coaches, mentors and management projects at various levels. During our first conversation, she was able to mercilessly reveal where my strength and potential lie, and what obstacles there are to using these talents to the fullest. She did this with a strength and sharpness that I have rarely encountered before.

Gosse Wijnsma
Country Director Spain @ Yource Group

I discovered the Archetypes and how the game is making deep meaningful connections inside, in a smooth way that I sometimes felt like we are reborn. That’s what motivated me to do the coaching with Ofkje, and to be on the other side of the game as a client and taste the sweetness of discovering my inner treasure. I thank Ofkje very much for the gift she is in this world and send her much love and many blessings.

Dr. Aida Rebai
CEO Alyssa International Training Center

Ik heb meegemaakt dat Ofkje de gave heeft om in korte tijd te begrijpen wat de drijfveren en andere motieven zijn die iemand ervan weerhouden om iets wel of niet te doen. Ik voelde haar jarenlange ervaring, haar kracht en haar inlevingsvermogen. Een combinatie die voor mij belangrijk is als ik met een coach werk. Ofkje heeft veel te bieden. Ik bewonder haar om haar ambitie en haar kennis om haar eigen methodes te ontwikkelen.

Sophia Gruner
Professional Moderator and Trainer

Ofkje is een absolute topper in haar vak als high end business coach. Omdat ze naast een zeer ervaren business coach ook psycholoog is, kan ze ondernemers zowel persoonlijk als zakelijk laten groeien. Ze is eerlijk, efficiënt en legt de vinger binnen no time op de zere plekken. Ze stelt vragen waardoor blinde vlekken duidelijk worden en er nieuwe inzichten komen. Als je je bedrijf naar een hoger level wilt brengen is Ofkje de aangewezen persoon om je daarmee te helpen.

Inge van Straten-Blom
Fysiotherapeut, Trauma-coach en eigenaar Praktijk Sterre

Sinds enige tijd volg ik het jaarprogramma businesscoaching bij Ofkje Teekens. Al gauw wist Ofkje de vinger op de zere plek te leggen. Dit was voor mij behoorlijk confronterend, maar absoluut van belang om aan mijn persoonlijke ontwikkeling te werken. Daarbij heeft zij mij zoveel tools en vertrouwen kunnen meegeven dat ik al snel verandering in mijzelf en mijn bedrijven kon zien.

Erwin van der Putten
Algemeen Directeur Mermaid Softwash

2 dagen werken met Ofkje en haar talentenspel brengt mij een heel leven aan juwelen. Ofkje is glashelder in haar begeleiding. Dit had ik veel eerder moeten doen!

Esther van Leeuwen
Danser, Relatietherapeut, lichaamsgericht psychosociaal therapeut

Ofkje is buitengewoon goed in staat om in een korte tijd tot de kern te komen, door te luisteren en (soms ongemakkelijke) vragen te stellen. Realistisch, maar met respect voor jouw situatie. Ze zet je aan het denken, zodat je wel iets moet met wat er besproken is. Ik heb haar als een fijne gesprekspartner ervaren!

Cinderella Kruijff-Vinke
Scheidingsexpert

Het boek ‘De Power Mindset van een High End Ondernemer’ door Ofkje Teekens heeft mij veel nieuwe inzichten gegeven als ondernemer. Door de simpele tips en oefeningen uit haar boek ben ik anders gaan denken over ondernemerschap. Ik kan zaken doen met WIE ik wil, wanneer ik wil en HOE ik het wil. Dit had ik nooit voor mogelijk gehouden. Het is een geweldig boek dat iedere zelfstandig ondernemer gelezen moet hebben! Ik raad het iedereen aan....

Irene van Kessel
Professioneel Fotograaf

Ofkje prikt streng, doch respectvol door mijn sterke harnas heen en heeft mijn weg naar binnen geopend. Iedere sessie weet ze de vinger op de zere plek te leggen, waardoor ik mezelf steeds beter leer kennen, stappen vooruit zet en de wereld anders ervaar. Emoties en gevoelens beginnen weer een plek te krijgen. Mijn belangrijkste inzicht is dat de sleutel in mezelf zit en dat Ofkje helpt deze te vinden én te (durven) gebruiken. Voor een ieder die aan zichzelf en/of zijn onderneming wil werken beveel ik haar van harte aan.

Luc Thijssen
Coach, Trainer, Veiligheidskundige, Veteraan

Ik ben 3 dagen in Zeeland gecoacht door Ofkje in het Jong Talenten Spel.
Ofkje is een warme vrouw, enthousiast, recht door zee, vriendelijk en doortastend. Coachend en begeleidend met een duidelijk doel (afhankelijk van je coachvraag) voor ogen doorvragen op leuke, maar ook moeilijkere onderwerpen. Het was een enerverend weekend, met hernieuwde energie om verder te gaan.

Mascha Meijer
Docent BSM, Jong Talent Coach, Studiekeuzecoach

Mooi hoe Ofkje de verbinding met je zoekt, echt naar je luistert en op een professionele manier tools en inzichten biedt waar je zelf weer op kan bouwen. De sessies voelen warm en betrouwbaar aan.

Mirjam Vijverberg
Kindercoach, Jong TalentCoach

Onlangs kon ik 2 dagen Coaching aan de Costa volgen op een fantastische locatie aan de Costa Blanca. In het prachtige Benissa vlak bij de zee, in een prachtig appartement kon ik mijn intrek nemen. Tot mijn verbazing kwam ik hier eindelijk na circa 25 jaar weer beter in contact met mijn gevoelens. Dit was letterlijk om te huilen en te lachen. Het was het beste wat ik voor mijzelf heb kunnen doen. En tussen de sessies door was er ruim voldoende tijd om tijdens het eten bij de vele prachtige restaurants, alles even te reflecteren en te verwerken.

Erwin van der Putten
Algemeen Directeur Mermaid Softwash
Copyright © 2024 - Ofkje Teekens