Media en publicaties

Media

In de media zijn de volgende stukken over ons verschenen:

Leerproblemen

Haagsch West Nieuws

Haagsche Courant Cito-training

Haagsche Courant

Jong Talent in de media

MoodieZ magazine van februari 2014: Ontdek je Talenten

Sociaal Bestek magazine van februari 2013: ROC zet jongtalentenspel in tegen schooluitval

Educare magazine van februari 2011: Jong Talent Spel: jongeren ontdekken hun talenten

De Telegraaf van 30 september 2011 (fotografie: Rene Oudshoorn): Talentenspel wijst de weg

BewustZijn magazine van april 2011: Jong Talent: Het talentenspel voor tieners

Den Haag Centraal van 20 augustus 2010 (fotografie: Ronald Mooiman): Spel maakt jeugd bewust van talent

AD / Haagsche Courant van 17 september 2010 (fotografie: Frank Jansen): Talentenspel toont kind wat het echt wil

Persbericht Zomer 2010: Jongeren ontdekken hun eigen mogelijkheden.

Publicaties

De volgende boeken hebben wij geschreven:

Als je kind een leerprobleem heeft(1)

Als je kind een leerprobleem heeft (Unieboek)

 

Ajodakt_taal_Puzzel taalkundig ontleden Werkboek groep 7-8_5 ex

Bij Thieme/Meulenhoff verschenen in de serie ‘Puzzelen met..’ de volgende titels:

Spelling Deel A groep 7/8 978 90 262 4413 1
Spelling deel B groep 7/8 978 90 262 4416 2
Werkwoordspelling groep 7/8 978 90 262 4357 8
Taalkundig ontleden groep 7/8 978 90 262 4182 6
Rekenkundig ontleden groep 7/8 978 90 262 4184 0
Woordenschat groep 8 978 90 066 2805 0
Taalmix groep 8 978 90 066 2812 8
Taalmix groep 7 978 90 066 2810 4
Woordenschat groep 7 978 90 066 2803 6
Spreekwoorden en gezegden groep 6/8 978 90 262 4629 6