Jong Talentenspel

Wat zijn jouw mogelijkheden?

JONG TALENT: JONGEREN ONTDEKKEN HUN EIGEN MOGELIJKHEDEN

Jong TALENT biedt jongeren de gelegenheid om op speelse wijze aan de slag te gaan met serieuze vragen als: wie ben ik, welke mogelijkheden heb ik in mij en wat kan ik daar mee doen?

Het spel is ontwikkeld door Ofkje Teekens, Willem Glaudemans en Willem Hanhart, die hun sporen hebben verdiend in het begeleiden van jongeren, het coachen van volwassenen en het creatief vormgeven van nieuwe concepten.

Jong TALENT benadert de jongere op een positieve en constructieve manier: het zoomt in op hun talenten, niet hun eventuele problemen. Het spel kan alleen gespeeld worden onder begeleiding van een speciaal daarvoor opgeleide Jong-Talentencoach, die de jongere stap voor stap door alle fasen van het spel voert. Een traject bestaat uit een intakegesprek van ongeveer een uur, waarbij ook de ouder(s) aanwezig zijn; daarna volgen twee sessies van elk 2 ½ uur (op verschillende dagen, maar het kan ook op een dag) en tot slot een eindgesprek met ouders en jongere.

Zoekt u een JongTalentencoach in uw regio? Ga dan naar de website van de Vereniging van Talentencoaches via deze link: https://www.talentenspel.nl/coaches

Jong Talent spelen

Het JongTalentenspel wordt gespeeld aan de hand van twee borden. Bij het eerste bord, in de vorm van een Nautilusschelp, zoeken de jongeren de talenten uit waarin zij (kunnen) uitblinken. Vervolgens wordt gekeken naar de personen die in hun leven een belangrijke rol spelen. Dit zijn de helpers. Aansluitend wordt bezien welke gebieden nog aandacht behoeven. Hierbij worden groei-kaartjes gekozen. Daaruit vloeien bepaalde thema’s voort waaraan gewerkt kan worden. Locatie-kaartjes geven aan waar bepaalde dingen spelen en steeds wordt gekeken welk talent kan helpen om de situatie in balans te brengen.

Uiteindelijk worden op het tweede bord, in de vorm van een piramide, de talenten in een dusdanige opstelling neergelegd dat de onderlinge samenhang en samenwerking van de talenten zichtbaar worden.

Voor de eerstvolgende opleiding tot JongTalentencoach: zie ‘Agenda’.

Opleiding tot Jong-Talentencoach

Jong TALENT is bedoeld voor alle professionals die zich bezighouden met het begeleiden van jongeren. Van remedial teachers en interne begeleiders in het onderwijs, (kinder) psychologen, orthopedagogen en jongerenbegeleiders bij adviesbureaus en kenniscentra voor het onderwijs tot medewerkers van schoolbegeleidingsdiensten, de jeugdzorg en de jeugdgezondheidszorg.
Met hulp van Jong Talent kunnen zij jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van hun zelfvertrouwen en het vormgeven van hun eigen toekomst.

De training voor Jong-Talentencoach duurt in totaal vier dagen. Drie dagen waarin achtergronden en werkwijze van het spel worden uitgelegd. Daarna gaan de cursisten zelf een traject doen met een jongere. Over dit traject maken zij een verslag. Na circa zes weken is er een terugkomdag voor de afronding van de training. Dan worden de verslagen besproken, vragen beantwoord en uiteindelijk de certificaten uitgedeeld aan de nieuwe Jong-Talentencoaches.

Wilt u eens kennis maken?

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op voor een vrijblijvend kennismakings gesprek.

[contact-form-7 id="26" title="Over ons"]