Coaching

Een luisterend oor, een verrassende vraag, een nieuw inzicht.
Maar vooral een uitnodiging aan jezelf.

Een coach geeft geen antwoorden

Een coach stelt wedervragen. Het antwoord geef je uiteindelijk zelf. Coaching is zoveel meer dan een dialoog tussen client en coach. Het gaat om een klik tussen twee mensen, een uitnodigende omgeving en het scheppen van een nieuw perspectief. Zoveel mensen, zoveel wegen. Hieronder staan enkele mogelijkheden.

Contact opnemen

Het Talentenspel

Ontdek jouw twaalf talenten en hoe je deze kunt inzetten om jouw leven meer vanuit je hart vorm te geven. Omarm je missie, zet concrete stappen en benut de kansen die het leven je biedt. Het Talentenspel helpt je op weg. Bijvoorbeeld bij een nieuwe start na een burn-out of bij reintegratie.


Lees Meer

Jong Talentenspel

Dankzij dit spel krijgen jongeren op speelse wijze inzicht in hun eigen mogelijkheden en wensen. Enthousiast kiezen ze kaartjes en leggen ze patronen. Al spelend schetsen ze een kaart van hun innerlijke dromen en beweegredenen. Het resultaat is zowel verrassend als herkenbaar. Hun zelfvertrouwen groeit, evenals hun motivatie en doelgerichtheid. Eindelijk weten ze wat ze willen en wat ze kunnen. Het spel is ook heel geschikt om een studiekeuze te bepalen.

Lees Meer

Levensbloei

De acht bladeren van de eeuwenoude levensbloem staan voor jouw persoonlijke levensgebieden. Ontdek welke bladeren verwaarloosd zijn en water nodig hebben. Zo breng je balans in je denken en handelen en sta je weer in de bloei van je leven.

Lees Meer

Levensdraai

Ontrafel de oude knopen in je levensdraad. Pak dan de draad weer op die je verbindt met je missie. Maak die draai die je hart je influistert en maak van de rode draad in je leven de rode loper naar je toekomst.

Lees Meer

Levensweb

Levensweb staat symbool voor het netwerk van relaties en kansen dat jij met je eigen levensdraad weeft. Het geeft inzicht in samenhang: jouw verbinding met de wereld en de mensen om je heen. Kies acht kernwaarden en leg deze op je levenskompas tussen verleden, heden en toekomst. Welke thema’s spelen er in jouw leven?

Lees meer

Wandelwijs

Wandelen brengt zoveel meer in beweging dan alleen je benen. In de buitenlucht opent het je geest, je gedachten kunnen weer stromen en de omgeving biedt je onverwachte aangrijpingspunten. Je bent in een natuurlijke kadans op weg naar jezelf. Probeer het eens uit!

Lees Meer